Naše hodnoty

Akými hodnotami a prečo sa riadime v každodennom živote s našimi deťmi.

obrazok - Sloboda a zodpovednosť

Sloboda a zodpovednosť

Zodpovednosti sa všetci učíme tak, že máme možnosť zažiť vplyv svojich slov a skutkov. Čím väčší priestor máme k dispozícii, tým viac prežívame svoju zodpovednosť a svoju moc. Stávame sa tak osobnosťami, ktoré sú si vedomé samých seba, aj svojej prepojenosti s druhými.

obrázok - Spojenie a rovnocennosť

Spojenie a rovnocennosť

Motiváciou ku všetkému čo robíme sú naše potreby. Na úrovni potrieb sme si všetci rovní. Tu naše vlastné hodnoty, názory a hodnotenia strácajú zmysel a naše srdcia sa môžu spojiť v bezpečnom prostredí a v mieri.

obrázok - Rešpekt a dôvera

Rešpekt a dôvera

Každý prežíva a vyjadruje svoj život jedinečným spôsobom. To, čo k tomu potrebuje je dôvera, že nájde svoju cestu. Nič nie je obohacujúcejšie ako hľadať svoju cestu a rozumieť ceste druhých bez toho, aby som ju chcel zmeniť alebo vylepšiť.

Naša Vaša Rodina, o.z.
Bernolákova 49
917 01 Trnava